afjakkeren

afjakkeren
{{afjakkeren}}{{/term}}
[uitputten] overwork
[overhaast en slordig afmaken] throw togetherknock off
[met dolle snelheid afleggen] tear (along)
voorbeelden:
3   een weg/een grote afstand afjakkeren tear along a road, speed over a long distance

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”